Szkolnictwo:

Wybierz swoje województwo:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie


Wybierz typ szkoły:
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Liceum profilowane
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Technikum
Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie 8-letnie szkoły podstawowej
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie szkoły zasadniczej
Zasadnicza szkoła zawodowa
Zespół szkół i placówek oświatowych


Typy szkół

Szkoły w Polsce - serwis internetowy prezentujący informacje o polskich szkołach. Z powodu dużej ilości informacji zapraszam do korzystania z naszego serwisu poprzez przeglądanie spisu szkół poprzez wybór województwa, a następnie powiatu i gminy.Województwo:
Typ szkoły:


- Biblioteki pedagogiczne
- Bursa
- Centralna Komisja Egzaminacyjna
- Centrum Kształcenia Praktycznego
- Centrum Kształcenia Ustawicznego - bez szkół
- Centrum Kształcenia Ustawicznego ze szkołami
- Czteroletnia szkoła muzyczna I stopnia
- Czteroletnia szkoła muzyczna II stopnia
- Czteroletnia szkoła sztuki cyrkowej
- Czteroletnie liceum plastyczne
- Delegatura
- Dom wczasów dziecięcych
- Dotychczasowe liceum sztuk plastycznych (kl.V)
- Dziewięcioletnia ogólnokształcąca szkoła baletowa
- Dziewięcioletnia szkoła sztuki tańca
- Gimnazjum
- Internat
- Jednostka Samorządu Terytorialnego
- Kolegium nauczycielskie
- Kolegium Pracowników Służb Społecznych
- Kuratorium oświaty (wraz z delegaturami)
- Liceum ogólnokształcące
- Liceum ogólnokształcące na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej
- Liceum ogólnokształcące na podbudowie szkoły zasadniczej
- Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
- Liceum profilowane
- Liceum techniczne
- Liceum zawodowe
- Międzyszkolny ośrodek sportowy
- Minister
- Młodzieżowy dom kultury
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii bez szkół
- Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii ze szkołami
- Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy
- Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych
- Niepubliczna placówka kształcenia ustawicznego i praktycznego
- Niepubliczna placówka oświatowo-wychowawcza w systemie oświaty
- Ognisko pracy pozaszkolnej
- Ogród jordanowski
- Okręgowa Komisja Egzaminacyjna
- Organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad zakładami poprawczymi, schroniskami dla nieletnich, rodzinnymi ośrodkami diagnostyczno-konsultacyjnymi oraz szkołami przy zakładach karnych
- Ośrodek dokształcania i doskonalenia zawodowego
- Ośrodek politechniczny
- Ośrodek Rewalidacyjno-Wychowawczy umożliwiający upośledzonym umysłowo realizację obowiązku szkolnego i nauki
- Pałac młodzieży
- Placówka doskonalenia nauczycieli
- Placówki artystyczne (ognisko artystyczne)
- Policealna szkoła artystyczna
- Poradnia psychologiczno-pedagogiczna
- Poradnia specjalistyczna
- Pozaszkolna placówka specjalistyczna
- Przedszkole
- Publiczna placówka opiekuńczo-wychowawcza w systemie pomocy społecznej
- Publiczny ośrodek adopcyjno-opiekuńczy
- Rodzinny ośrodek diagnostyczno-konsultacyjny
- Schronisko dla nieletnich
- Specjalistyczna jednostka nadzoru
- Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
- Specjalny Ośrodek Wychowawczy
- Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna I stopnia
- Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła muzyczna II stopnia
- Sześcioletnia ogólnokształcąca szkoła sztuk pięknych
- Sześcioletnia szkoła muzyczna I stopnia
- Sześcioletnia szkoła muzyczna II stopnia
- Sześcioletnia szkoła sztuki tańca
- Szkolne schronisko młodzieżowe
- Szkoła podstawowa
- Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
- Szkoła policealna (ponadpodstawowa)
- Szkoła pomaturalna animatorów kultury
- Szkoła pomaturalna bibliotekarska
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z więcej niż jedną niepełnosprawnością
- Szkoła specjalna przysposabiająca do pracy na podbudowie 8-letniej szkoły podstawowej
- Szkoła zasadnicza
- Technikum
- Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
- Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie 8-letnie szkoły podstawowej
- Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie szkoły zasadniczej
- Zakład poprawczy
- Zasadnicza szkoła zawodowa
- ZEAS (zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół)
- Zespół szkół i placówek oświatowych
Szkolnictwo.net | spis typów placówek | patroni szkolni | reklama w serwisie | kontakt
informacje o mundurkach szkolnych | narzędzia dla webmasterów | wallpapers
Szkolnictwo.net istnieje od sierpnia 2006 roku.