Szkolnictwo:

Wybierz swoje województwo:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie


Wybierz typ szkoły:
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Liceum profilowane
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Technikum
Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie 8-letnie szkoły podstawowej
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie szkoły zasadniczej
Zasadnicza szkoła zawodowa
Zespół szkół i placówek oświatowych


Gmina Mińsk Mazowiecki spis szkół

Szkoły w Polsce - serwis internetowy prezentujący informacje o polskich szkołach. Z powodu dużej ilości informacji zapraszam do korzystania z naszego serwisu poprzez przeglądanie spisu szkół poprzez wybór województwa, a następnie powiatu i gminy.Województwo:
Powiat:
Typ szkoły:


Typ gminy: gmina wiejska

Gimnazjum im. Rodziny Sażyńskich w Starej Niedziałce
Mazowiecka 154
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
telefon: 0257590824
Gimnazjum Specjalne
8
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
telefon:
Liceum agrobiznesu
Lipowa 4
05-300 Mińsk-Maz.
telefon: 0257592651
liceum profilowane
Lipowa 4
05-300 Mińsk-Maz.
telefon: 0257592651
Publiczne Gimnazjum w Zamieniu
Kołbielska 34
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
telefon: 0257593598
Publiczne Przedszkole "Akwarelka" w Nowych Osinach
Piękna 21
05-300 Mińsk Mazowiecki
telefon: 0257592551
Specjalny Ośrodek Wychowawczy
10
05-300 Mińsk Mazowiecki
telefon: 0257592382
Szkola Podstawowa im.Gen. Józefa Hallera w Mariance
0 0
05-300 Mińsk Mazowiecki
telefon: 0257580763
Szkoła Podstawowa im. ks. A. Tyszki w Janowie
Strażacka 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
telefon: 0257592644
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem
Szkolna 20
05-300 Mińsk Mazowiecki
telefon: 0257582960
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Starej Niedziałce
Mazowiecka 154
05-300 Mińsk Mazowiecki
telefon: 0257590826
Szkoła Podstawowa im. Rotmistrza Henryka Zandbanga w Stojadłach
Warszawska 51
05-300 Stojadła
telefon: 0257582246
Szkoła Podstawowa Specjalna
8
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
telefon:
Szkoła Podstawowa w Zamieniu
Kołbielska 34
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
telefon: 0257593598
Szkoła Przysposabiająca do Pracy
8
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
telefon:
technikum
Lipowa 4
05-300 Mińsk-Maz.
telefon: 0257592651
Zespół Szkół Agrotechnicznych
Lipowa 4
05-300 Mińsk-Maz.
telefon: 0257592651
Zespół Szkół Specjalnych
8
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
telefon: 0257592623
Zespół Szkół w Hucie Mińskiej z siedzibą w Cielechowiźnie
1a
05-300 Mińsk Mazowiecki
telefon: 0257584978
Zespół Szkół w Zamieniu
Kołbielska 34
05-300 MIŃSK MAZOWIECKI
telefon: 0257593598
Szkolnictwo.net | spis typów placówek | patroni szkolni | reklama w serwisie | kontakt
informacje o mundurkach szkolnych | narzędzia dla webmasterów | wallpapers
Szkolnictwo.net istnieje od sierpnia 2006 roku.