Szkolnictwo:

Wybierz swoje województwo:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie


Wybierz typ szkoły:
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Liceum profilowane
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Technikum
Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie 8-letnie szkoły podstawowej
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie szkoły zasadniczej
Zasadnicza szkoła zawodowa
Zespół szkół i placówek oświatowych


Gmina Lipnica Wielka spis szkół

Szkoły w Polsce - serwis internetowy prezentujący informacje o polskich szkołach. Z powodu dużej ilości informacji zapraszam do korzystania z naszego serwisu poprzez przeglądanie spisu szkół poprzez wybór województwa, a następnie powiatu i gminy.Województwo:
Powiat:
Gmina:
Typ szkoły:


Typ gminy: gmina wiejska

Zespół Szkół Ogólnokształcących
Lipnica Wielka 523
34-483 Lipnica Wielka
telefon: 0182634099
ZSO-Gimnazjum
Lipnica Wielka 523
34-483 Lipnica Wielka
telefon: 0182634099
ZSO-Liceum Ogólnoształcące
Lipnica Wielka 523
34-483 Lipnica Wielka
telefon: 0182634812
ZSO-Liceum Profilowane
Lipnica Wielka 523
34-483 Lipnica Wielka
telefon: 0182634812
ZSO-Publiczne Przedszkole
Kiczory 60
34-483 Lipnica Wielka
telefon: 0182635023
ZSO-Szkoła Podstawowa Kiczory
Kiczory 60
34-483 Lipnica Wielka
telefon: 0182634515
ZSO-Szkoła Podstawowa Nr 1
Lipnica Wielka 205
34-483 Lipnica Wielka
telefon: 0182634520
ZSO-Szkoła Podstawowa Nr 2
Lipnica Wielka 517
34-483 Lipnica Wielka
telefon: 0182634818
ZSO-Szkoła Podstawowa Nr 3
Lipnica Wielka 825
34-483 Lipnica Wielka
telefon: 0182634537
ZSO-Szkoła Podstawowa Nr 4
Lipnica Wielka 1043
34-483 Lipnica Wielka
telefon: 0182634521
Szkolnictwo.net | spis typów placówek | patroni szkolni | reklama w serwisie | kontakt
informacje o mundurkach szkolnych | narzędzia dla webmasterów | wallpapers
Szkolnictwo.net istnieje od sierpnia 2006 roku.