Szkolnictwo:

Wybierz swoje województwo:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie


Wybierz typ szkoły:
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Liceum profilowane
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Technikum
Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie 8-letnie szkoły podstawowej
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie szkoły zasadniczej
Zasadnicza szkoła zawodowa
Zespół szkół i placówek oświatowych


cv, podanie o pracę, list motywacyjny

Szkoły w Polsce - serwis internetowy prezentujący informacje o polskich szkołach. Z powodu dużej ilości informacji zapraszam do korzystania z naszego serwisu poprzez przeglądanie spisu szkół poprzez wybór województwa, a następnie powiatu i gminy.Województwo:
Powiat:
Typ szkoły:


Szkoła Podstawowa w Cedzynie

Lokalizacja terytorialna placówki:
województwo świętokrzyskie
powiat kielecki
gmina Górno
miejscowość: Cedzyna

Typ szkoły / placówki: Szkoła podstawowa

Patron szkoły: brak patrona

cv, podanie o pracę, list motywacyjny 2007-08-06
Przesyłam Pani/Panu : cv, podanie o pracę, list motywacyjny. Pragnę poprzez to zgłosić swoją kandydaturę do pracy, na stanowisko nauczyciela- wychowawcy klas I-III. Jeżeli potrzebuje Pani/Pan w swojej szkole nauczyciela z moimi kwalifikacjami to proszę o kontakt.CURRICULUM VITAEDANE OSOBOWE:

Nazwisko i imię: Krynicka Adriana
Data urodzenia: 12.09.1983r
Adres: Hamernicka 23b\5
Kozienice 26-900
Stan cywilny: panna
Tel. kom.: 0-509-742-530
e-mail: duskaka6@wp.pl
WYKSZTAŁCENIE: Wyższe magisterskie

2002-2007 Akademii Świętokrzyskiej
im. Jana Kochanowskiego
w Kielcach
Wydział: Pedagogiczny i
Artystyczny
Kierunek: Pedagogika
Specjalność: Zintegrowana
Edukacja Wczesnoszkolna
i Przedszkolna z Terapią
Pedagogiczną
Studia: Dzienne

1998-2002 Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Czarnieckiego
w Kozienicach


1990-1998 Szkoła Podstawowa nr 4
w Kozienicach


DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE:

11.08.2004r-20.08.2004r Wychowawca placówki
11.08.2005r-20.08.2005r wypoczynku dla dzieci i
01.07.2006r-10.07.2006r młodzieży w Kozienicach

02.08.2004r-22.09.2004r Wolontariat w Domu Dziecka
w Kozienicach

20.08.2004r -15.12.2005r Konsultantka kosmetyczna firmy
AVON

10.10.2005r-20.06.2006r Śródroczna praktyka pedagogiczna
w Przedszkolu Samorządowym
nr 40 w Kielcach
ul. H. Sawickiej 30

20.02.2006r-20.06.2006r Śródroczna praktyka pedagogiczna
w Szkole Podstawowej nr 33
im. I.J. Paderewskiego w Kielcach
ul. H. Sawickiej 42

10.10.2006r-15.01.2007r Śródroczna praktyka pedagogiczna
w Szkole Podstawowej nr 22
m. Gen. Stanisława Maczka
w Kielcach, ul. Gagarina 3

11.09.2006r-22.09.2006r Praktyka ciągła w Publicznym
Przedszkolu nr 4 w Kozienicach
ul. Konstytucji 3-go Maja

05.10.2007r-20.02.2007r Śródroczna praktyka terapeutyczna
w Szkole Podstawowej nr 32
im J. Kusocińskiego w Kielcach
os. Barwinek 31

29.01.2007r-22.02.2007r Praktyka ciągła w Szkole
Podstawowej nr 27
im. K. K. Baczyńskiego
w Kielcach
ul. Toporowskiego 96

01.06.2006r Wolontariusz w Domu Dziecka,
Pogotowiu Opiekuńczym,
Świetlicy środowiskowej
w Kielcach

01.02.2007r Udzielanie korepetycji dzieciom
w wieku wczesnoszkolnym


DODATKOWE KWLIFIKACJE:

23.04.2004r Ukończenie kursu wychowawców
placówek wypoczynku dla dzieci
i młodzieży

07.05.2005r Odbycie 11-goddzinnego kursu
z „Muzykoterapii”

23.05.2005 r Zdobycie I stopnia kursu języka
miganego dla nauczycieli

12.06.2006r Ukończenie szkolenia dla
wolontariuszy

26.10.2006r Udział w 4-godzinych warsztatach
Naukowych

01.05.2006r Przynależność do Studenckiego
Koła Naukowego „SiD- Serce
i Dar” o charakterze wolontariatu

25.06.2006r Ukończenie kursu języka
angielskiego na poziomie
Pre-intermediate

Aktualna książeczka
Sanitarno – Epidemiologiczna,


OSIĄGNIĘCIA:

01.10.2003r-20.06.1004r Stypendium naukowe za osiągnięcia
na II roku studiów

01.10.2005r-20.06.2006r Stypendium naukowe za osiągnięcia
na IV roku studiów


INNE UMIEJĘTNOŚCI:
-Łatwość nawiązywania kontaktów
interpersonalnych
-Umiejętność kierowania
i zarządzania zespołem
-Pozytywne nastawienie do
pracy, akceptacja celów i założeń
szkoły
-Rzetelność, punktualność,
odpowiedzialność
-Umiejętność dobrej organizacji
pracy i czasu wolnego
-Obsługa komputera w stopniu
dobrym (MS Word, Windows
98/XP)
Prawo jazdy kat. B

JĘZYKI OBCE:

Język angielski w stopniu dobrym zarówno
w mowie i piśmie
(w trakcie nauki)

Język rosyjski w stopniu podstawowym, zarówno
w mowie i piśmie

ZAINTERESOWANIA: Muzyka, taniec, pedagogika,
książki.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji" (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o ochronie danych osobowych, Dziennik Ustaw Nr 133 Poz. 883).
Z poważaniem
Adriana KrynickaAdriana Krynicka Kozienice 06.08.2007 r
ul. Hamernicka 23b/5
26-900 Kozienice
(0-48) 614 54 99
509 742 530


Dyrekcja
Szkoły Podstawowej
w Cedzynie


Uprzejmie proszę o przyjęcie mnie do pacy w charakterze nauczyciela- wychowawcy klas I-III w Szkole Podstawowej w Cedzynie.
Prośbę swą motywuję tym, że chciałabym rozpocząć efektywną pracę zawodowa zgodną z moimi kwalifikacjami i zainteresowaniami. Bardzo proszę o pozytywne rozpatrzenie mojej prośby.Z poważaniem

Adriana KrynickaAdriana Krynicka Kozienice 06.08.2007 r
ul. Hamernicka 23b/5
26-900 Kozienice
(0-48) 614 54 99
509 742 530
DYREKCJA
Szkoły Podstawowej
w Cedzynie

Szanowna Pani /Szanowny Panie

W związku z wkroczeniem przeze mnie na drogę pracy zawodowej ,pragnę przedstawić swoja kandydaturę do pracy na stanowisko nauczyciela-wychowawcy klas I-III w Niepublicznej Szkole Podstawowej w Cedzynie.
Oprócz doświadczenia zawodowego przedstawionego w załączonym CV pragnę poinformować, że za moją mocną stronę uważam łatwość nawiązywania kontaktów z dziećmi w wieku szkolnym i przedszkolnym, umiejętność pracy w zespole, efektywność organizacji własnych działań, a także doskonała umiejętność radzenia sobie w sytuacjach stresujących, których nauczyłam się m.in. na praktykach oraz jako wolontariusz i wychowawca placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży. Te cechy uważam za niezbędne w pracy z dziećmi.
Ponadto charakteryzuje mnie lojalność, pracowitość, uczciwość, dyspozycyjność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, odpowiedzialność oraz gotowość do podejmowania się trudnych zadań. Uważam, iż wyżej wymienione cechy są niezbędne w wykonywaniu moich obowiązków.
Chciałabym wykorzystać swój dotychczasowe umiejętności pracując w takiej placówce jak Szkoła Podstawowa, gdzie mogłabym w pełni wykorzystać swoje kwalifikacje, licząc jednocześnie na możliwość dalszego rozwoju zawodowego.
Byłabym ogromnie wdzięczna za pozytywne rozpatrzenie mojej kandydatury na stanowisko pracy nauczyciela-wychowawcy. Z przyjemnością zaprezentuję szerzej swoją osobę, podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej. Proszę o kontakt telefoniczny:
509 742 530, (0-48) 614 54 99, bądź listowny.
Z poważaniem
Adriana KrynickaJeśli uważasz, że ten wpis jest niewłaściwy zgłoś go do skasowania.
Procedura wygląda następująco: wyślij list elektroniczny na adres szkolnictwo (malpa) szkolnictwo.net w temacie podaj adres tej strony, a w treści listu napisz dlaczego uważasz, że ta informacja powinna zostać skasowana.


Dodane już informacje

cv, podanie o pracę, list motywacyjny 2007-08-06
Przesyłam Pa... więcej
Szkolnictwo.net | spis typów placówek | patroni szkolni | reklama w serwisie | kontakt
informacje o mundurkach szkolnych | narzędzia dla webmasterów | wallpapers
Szkolnictwo.net istnieje od sierpnia 2006 roku.