Szkolnictwo:

Wybierz swoje województwo:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie


Wybierz typ szkoły:
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Liceum profilowane
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Technikum
Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie 8-letnie szkoły podstawowej
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie szkoły zasadniczej
Zasadnicza szkoła zawodowa
Zespół szkół i placówek oświatowych


Gmina Kościelec spis szkół

Szkoły w Polsce - serwis internetowy prezentujący informacje o polskich szkołach. Z powodu dużej ilości informacji zapraszam do korzystania z naszego serwisu poprzez przeglądanie spisu szkół poprzez wybór województwa, a następnie powiatu i gminy.Województwo:
Powiat:
Gmina:
Typ szkoły:


Typ gminy: gmina wiejska

3-letnie Liceum Ogólnokształcące
UL. KOŚCIELNA 2
62-604 KOŚCIELEC
telefon: 0632723897
3-letnie Liceum Profilowane
UL. kOŚCIELNA 2
62-604 KOŚCIELEC
telefon: 0632722897
4-lenie Technikum Ekonomiczne
UL. kOŚCIELNA 2
62-604 KOŚCIELEC
telefon: 0632722897
4-letnie Liceum Zawodowe
UL. KOŚCIELNA 2
62-604 KOŚCIELEC
telefon: 0632722897
4-letnie Technikum Informatyczne
UL. kOŚCIELNA 2
62-604 KOŚCIELEC
telefon: 0632722897
4-letnie Technikum Rolnicze
UL. kOŚCIELNA 2
62-604 KOŚCIELEC
telefon: 0632722897
4-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
UL. kOŚCIELNA 2
62-604 KOŚCIELEC
telefon: 0632722897
5-letnie Technikum Ekonomiczne
UL. KOŚCIELNA 2
62-604 KOŚCIELEC
telefon: 0632722897
5-letnie Technikum Rolnicze
UL. kOŚCIELNA 2
62-604 KOŚCIELEC
telefon: 0632722897
5-letnie Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego
UL. KOŚCIELNA 2
62-604 KOŚCIELEC
telefon: 0632722897
Gimnazjum przy Zespole Szkół w kościelcu
Szkolna 9
62-604 Kościelec
telefon: 0632716379
Oddział przedszkolny, przy Zespole Szkół w Kościelcu
Szkolna 9
62-604 Kościelec
telefon: 0632716379
Policealne Studium Informatyczne
UL. KOŚCIELNA 2
62-604 KOŚCIELEC
telefon: 0632722897
Szkoła Podstawowa przy Zespole Szkół w Kościelcu
Szkolna 9
62-604 Kościelec
telefon: 0632716379
Szkoła Podstawowa w Dobrowie
50
62-604 Kościelec
telefon: 0632621229
Szkoła Podstawowa w Ruszkowie I
91
62-604 Kościelec
telefon: 0632621531
Szkoła Podstawowa w Trzęśniewie
Trzęśniew 24 24
62-604 Kościelec
telefon: 0632621834
Zaoczne Technikum Rolnicze
UL. KOŚCIELNA 2
62-604 KOŚCIELEC
telefon: 0632722897
Zespół Szkół w Kościelcu
Szkolna 9
62-604 Kościelec
telefon: 0632716379
Szkolnictwo.net | spis typów placówek | patroni szkolni | reklama w serwisie | kontakt
informacje o mundurkach szkolnych | narzędzia dla webmasterów | wallpapers
Szkolnictwo.net istnieje od sierpnia 2006 roku.