Szkolnictwo:

Wybierz swoje województwo:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie


Wybierz typ szkoły:
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Liceum profilowane
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Technikum
Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie 8-letnie szkoły podstawowej
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie szkoły zasadniczej
Zasadnicza szkoła zawodowa
Zespół szkół i placówek oświatowych


Gmina Pieniężno spis szkół

Szkoły w Polsce - serwis internetowy prezentujący informacje o polskich szkołach. Z powodu dużej ilości informacji zapraszam do korzystania z naszego serwisu poprzez przeglądanie spisu szkół poprzez wybór województwa, a następnie powiatu i gminy.Województwo:
Powiat:
Gmina:
Typ szkoły:


Typ gminy: gmina miejsko-wiejska

3-letnie Technikum Rolnicze
Szkolna 11
14-520 Pieniężno
telefon: 0552436074
3-letnie Technikum Rolnicze dla Dorosłych
Szkolna 11
14-520 Pieniężno
telefon: 0552436074
Gimnazjum Publiczne
Ornecka 1
14-520 Pieniężno
telefon: 0552436531
Liceum Ogólnokształcące
Szkolna 11
14-520 Pieniężno
telefon: 0552436074
Przedszkole Publiczne w Pieniężnie
Sadowa 3
14-520 Pieniężno
telefon: 0552436044
Szkoła Podstawowa w Lechowie
brak 72
14-520 Pieniężno
telefon: 0552445706
Szkoła Podstawowa w Pakoszach
Pakosze 22
14-520 Pieniężno
telefon: 0552447008
Szkoła Podstawowa w Pieniężnie
Ornecka 8
14-520 Pieniężno
telefon: 0552436015
Szkoła Podstawowa w Piotrowcu
nie ma 10
14-520 Pieniężno
telefon: 0552447785
Technikum Agrobiznesu
Szkolna 11
14-520 Pieniężno
telefon: 0552436074
Technikum Ekonomiczne
Szkolna 11
14-520 Pieniężno
telefon: 0552436074
Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Szkolna 11
14-520 Pieniężno
telefon: 0552436074
Zespół Szkół Licealnych i Zawodowych im. Wł. Reymonta w Pieniężnie
Szkolna 11
14-520 Pieniężno
telefon: 0552436074
Szkolnictwo.net | spis typów placówek | patroni szkolni | reklama w serwisie | kontakt
informacje o mundurkach szkolnych | narzędzia dla webmasterów | wallpapers
Szkolnictwo.net istnieje od sierpnia 2006 roku.