Szkolnictwo:

Wybierz swoje województwo:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie


Wybierz typ szkoły:
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Liceum profilowane
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Technikum
Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie 8-letnie szkoły podstawowej
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie szkoły zasadniczej
Zasadnicza szkoła zawodowa
Zespół szkół i placówek oświatowych


Gmina Pawłów spis szkół

Szkoły w Polsce - serwis internetowy prezentujący informacje o polskich szkołach. Z powodu dużej ilości informacji zapraszam do korzystania z naszego serwisu poprzez przeglądanie spisu szkół poprzez wybór województwa, a następnie powiatu i gminy.Województwo:
Powiat:
Gmina:
Typ szkoły:


Typ gminy: gmina wiejska

Gimnazjum w Chybicach
Chybice 50
27-225 Pawłów
telefon: 0413344125
Gimnazjum w Pawłowie
Pawłów 89
27-225 Pawłów
telefon: 0412721623
Gimnazjum w Rzepinie
Rzepin II 154
27-225 Pawłów
telefon: 0412721668
Gimnazjum w Szerzawach
Szerzawy 104
27-225 Pawłów
telefon: 0413343183
Szkola Podstawowa w Radkowicach
Radkowice 5
27-225 PAWŁÓW
telefon: 0412721692
Szkoła Podstawowa im. Lucyny i Mieczysława Ambrożów w Szerzawach
Szerzawy 104
27-225 Pawłów
telefon: 0413343183
Szkoła Podstawowa w Bostowie
8a
27-225 Pawłów
telefon: 0412722502
Szkoła Podstawowa w Chybicach
Chybice 50
27-225 Pawłów
telefon: 0413344125
Szkoła Podstawowa w Dąbrowie
Dąbrowa 58
27-225 Pawłów
telefon: 0412721530
Szkoła Podstawowa w Godowie
brak 56
27-225 Pawłów
telefon: 0412721510
Szkoła Podstawowa w Grabkowie
Grabków 24
27-225 Pawłów
telefon: 0412722795
Szkoła Podstawowa w Jadownikach
Jadowniki 49
27-225 Pawłów
telefon: 0412721688
SZKOŁA PODSTAWOWA W ŁOMNIE
BRAK 20
27-225 PAWŁÓW
telefon: 0412722957
Szkoła Podstawowa w Pawłowie
Pawłów 89
27-225 Pawłów
telefon: 0412721623
Szkoła Podstawowa w Pokrzywnicy
Pokrzywnica 38
27-225 Pawłów
telefon: 0412722760
Szkoła Podstawowa w Rzepinie
Rzepin II 154
27-225 Pawłów
telefon: 0412721668
Szkoła Podstawowa w Rzepinku
brak 63
27-225 Pawłów
telefon: 0412722576
Zespól Szkół w Szerzawach
Szerzawy 104
27-225 Pawłów
telefon: 0413343183
Zespół Szkół w Chybicach
Chybice 50
27-225 Pawłów
telefon: 0413344125
Zespół Szkół w Pawłowie
Pawłów 89
27-225 Pawłów
telefon: 0412721623
Zespół Szkół w Rzepinie
Rzepin II 154
27-225 Pawłów
telefon: 0412721668
Szkolnictwo.net | spis typów placówek | patroni szkolni | reklama w serwisie | kontakt
informacje o mundurkach szkolnych | narzędzia dla webmasterów | wallpapers
Szkolnictwo.net istnieje od sierpnia 2006 roku.