Szkolnictwo:

Wybierz swoje województwo:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie


Wybierz typ szkoły:
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Liceum profilowane
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Technikum
Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie 8-letnie szkoły podstawowej
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie szkoły zasadniczej
Zasadnicza szkoła zawodowa
Zespół szkół i placówek oświatowych


Gmina Leżajsk spis szkół

Szkoły w Polsce - serwis internetowy prezentujący informacje o polskich szkołach. Z powodu dużej ilości informacji zapraszam do korzystania z naszego serwisu poprzez przeglądanie spisu szkół poprzez wybór województwa, a następnie powiatu i gminy.Województwo:
Powiat:
Gmina:
Typ szkoły:


Typ gminy: gmina wiejska

GIMNAZJUM
PISKOROWICE 108
37-300 LEŻAJSK
telefon: 0172420779
Gimnazjum
Stare Miasto 177
37-300 Leżajsk
telefon: 0172420695
Gimnazjum
Wierzawice 386
37-300 Leżajsk
telefon:
GIMNAZJUM W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
BRZÓZA KRÓLEWSKA 484
37-307 BRZÓZA KRÓLEWSKA
telefon: 0172429365
Gimnazjum w Giedlarowej
Giedlarowa 320
37-300 Leżajsk
telefon: 0172425082
Gminne Przedszkole w Wierzawicach
Wierzawice 398
37-300 Leżajsk
telefon: 0172424192
Przedszkole w Brzózie Królewskiej
BRZÓZA KRÓLEWSKA 499
37-307 BRZÓZA KRÓLEWSKA
telefon:
PRZEDSZKOLE W DĘBNIE
DĘBNO 200 A
37-305 DĘBNO
telefon: 0172429041
Przedszkole w Giedlarowej
0 320
37-300 LEŻAJSK
telefon:
Szkoła Filialna w Maleniskach
Maleniska 75
37-307 Brzóza Królewska
telefon: 0172418351
SZKOŁA PODSTAWOWA
PISKOROWICE 108
37-300 LEŻAJSK
telefon: 0172420779
Szkoła Podstawowa
Stare Miasto 177
37-300 Leżajsk
telefon: 0172420695
Szkoła Podstawowa Chałupki Dębniańskie
Chałupki Dębniańskie 105
37-305 Dębno
telefon: 0172436039
Szkoła Podstawowa im. Władysława Sikorskiego
Wierzawice 386
37-300 Leżajsk
telefon: 0172424139
Szkoła Podstawowa w Biedaczowie
72
37-110 Żołynia
telefon: 0172420541
Szkoła Podstawowa w Brzózie Królewskiej
BRZÓZA KRÓLEWSKA 484
37-307 BRZÓZA KRÓLEWSKA
telefon: 0172429071
SZKOŁA PODSTAWOWA W DĘBNIE
DĘBNO 200 A
37-305 DĘBNO
telefon: 0172429041
Szkoła Podstawowa w Giedlarowej
0 320
37-300 LEŻAJSK
telefon:
Szkoła Podstawowa w Hucisku
- 153
37-311 Wola Zarczycka
telefon: 0172429077
Szkoła Podstawowa w Przychojcu

37-300 Leżajsk
telefon: 0172421138
ZESPÓŁ SZKÓŁ W BRZÓZIE KRÓLEWSKIEJ
BRZÓZA KRÓLEWSKA 484
37-307 BRZÓZA KRÓLEWSKA
telefon: 0172429071
ZESPÓŁ SZKÓŁ W DĘBNIE
DĘBNO 200 A
37-305 DĘBNO
telefon: 0172429041
ZESPÓŁ SZKÓŁ W PISKOROWICACH
PISKOROWICE 108
37-300 LEŻAJSK
telefon: 0172420779
Zespół Szkół w Starym Mieście
Stare Miasto 177
37-300 Leżajsk
telefon: 0172420695
Zespół Szkół w Wierzawicach
Wierzawice 386
37-300 Leżajsk
telefon: 0172424139
ZS Giedlarowa
0 320
37-300 LEŻAJSK
telefon: 0172425166
Szkolnictwo.net | spis typów placówek | patroni szkolni | reklama w serwisie | kontakt
informacje o mundurkach szkolnych | narzędzia dla webmasterów | wallpapers
Szkolnictwo.net istnieje od sierpnia 2006 roku.