Szkolnictwo:

Wybierz swoje województwo:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie


Wybierz typ szkoły:
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Liceum profilowane
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Technikum
Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie 8-letnie szkoły podstawowej
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie szkoły zasadniczej
Zasadnicza szkoła zawodowa
Zespół szkół i placówek oświatowych


Gmina Drobin spis szkół

Szkoły w Polsce - serwis internetowy prezentujący informacje o polskich szkołach. Z powodu dużej ilości informacji zapraszam do korzystania z naszego serwisu poprzez przeglądanie spisu szkół poprzez wybór województwa, a następnie powiatu i gminy.Województwo:
Powiat:
Gmina:
Typ szkoły:


Typ gminy: gmina miejsko-wiejska

Gimnazjum im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Szkolna 3
09-210 Drobin
telefon: 0242601152
Liceum Ogólnokształcące w Drobinie
Szkolna 3
09-210 Drobin
telefon: 0242601851
Miejsko Gminne przedszkole w Drobinie
Przyszłość 14
09-210 Drobin
telefon: 0242601084
Przedszkole
31/1
09-210 Drobin
telefon: 0242603294
PUBLICZNE GIMNAZJUJM
BRAK 31/1
09-210 DROBIN
telefon: 0242603216
SZKOŁA PODSTAWOWA
BRAK 31/1
09-210 DROBIN
telefon: 0242603216
Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
Szkolna 3
09-210 Drobin
telefon: 0242601152
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIRY ZIMIŃSKIEJ-SYGIETYŃSKIEJ W CIESZEWIE
CIESZEWO 14
09-210 DROBIN
telefon: 0242601036
Szkoła Podstawowa w Rogotwórsku
-- 4
09-210 Drobin
telefon: 0242601028
Zespół szkół
BRAK 31/1
09-210 DROBIN
telefon: 0242603216
Zespół Szkół w Drobinie
Szkolna 3
09-210 Drobin
telefon: 0242601152
Szkolnictwo.net | spis typów placówek | patroni szkolni | reklama w serwisie | kontakt
informacje o mundurkach szkolnych | narzędzia dla webmasterów | wallpapers
Szkolnictwo.net istnieje od sierpnia 2006 roku.