Szkolnictwo:

Wybierz swoje województwo:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie


Wybierz typ szkoły:
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Liceum profilowane
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Technikum
Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie 8-letnie szkoły podstawowej
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie szkoły zasadniczej
Zasadnicza szkoła zawodowa
Zespół szkół i placówek oświatowych


Gmina Bełchatów spis szkół

Szkoły w Polsce - serwis internetowy prezentujący informacje o polskich szkołach. Z powodu dużej ilości informacji zapraszam do korzystania z naszego serwisu poprzez przeglądanie spisu szkół poprzez wybór województwa, a następnie powiatu i gminy.Województwo:
Powiat:
Typ szkoły:


Typ gminy: gmina wiejska

Gimnazjum nr 6
Targowa 20
97-400 Bełchatów
telefon:
Gimnzjum przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łękawie
Łękawa 9
97-400 Bełchatów
telefon: 0446351217
III Zasadnicza Szkoła Zawodowa
Targowa 20
97-400 Bełchatów
telefon:
Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Łękawie
Łękawa 9
97-400 Bełchatów
telefon: 0446351348
szkoła podstawowa
brak brak
97-400 Bełchatów
telefon: 0446336206
Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Dobrzelowie
0 0
97-400 Bełchatów
telefon: 0446359032
sZKOŁA PODSTAWOWA IM. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W ŁĘKAWIE
0 114
97-400 Bełchatów
telefon: 0446332104
Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej
Grabowa 80
97-400 Bełchatów
telefon: 0446322122
Szkoła Podstawowa nr 6
Targowa 20
97-400 Bełchatów
telefon:
Szkoła Podstawowa przy Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w Łękawie
Łękawa 9
97-400 Bełchatów
telefon: 0446351217
Szkoła Podstawowa w Janowie
1
97-400 Bełchatów
telefon: 0446333546
SZKOŁA PODSTAWOWA W KURNOSIE
NIE POSIADA 175
97-400 BEŁCHATÓW
telefon: 0446331631
Szkolnictwo.net | spis typów placówek | patroni szkolni | reklama w serwisie | kontakt
informacje o mundurkach szkolnych | narzędzia dla webmasterów | wallpapers
Szkolnictwo.net istnieje od sierpnia 2006 roku.