Szkolnictwo:

Wybierz swoje województwo:
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie


Wybierz typ szkoły:
Gimnazjum
Liceum ogólnokształcące
Liceum ogólnokształcące uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Liceum profilowane
Przedszkole
Szkoła podstawowa
Szkoła policealna (ponadgimnazjalna)
Technikum
Technikum uzupełniające dla absolwentów zasadniczych szkół zawodowych
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie 8-letnie szkoły podstawowej
Technikum, liceum i szkoła równorzędna na podbudowie szkoły zasadniczej
Zasadnicza szkoła zawodowa
Zespół szkół i placówek oświatowych


Gmina Niemce spis szkół

Szkoły w Polsce - serwis internetowy prezentujący informacje o polskich szkołach. Z powodu dużej ilości informacji zapraszam do korzystania z naszego serwisu poprzez przeglądanie spisu szkół poprzez wybór województwa, a następnie powiatu i gminy.Województwo:
Powiat:
Gmina:
Typ szkoły:


Typ gminy: gmina wiejska

Gimnazjum nr 1 w Niemcach
Szkolna 23
21-025 Niemce
telefon:
Gimnazjum nr 3 w Krasieninie
. .
21-025 NIEMCE
telefon: 0817566464
Gimnazjum Nr2
0000 121
21-003 Ciecierzyn
telefon: 0817561310
Liceum Profilowane
Różana 8
21-025 Niemce
telefon:
Policealna Szkoła Zawodowa dla Dorosłych
Różana 8
21-025 Niemce
telefon:
Przedszkole
0000 121
21-003 Ciecierzyn
telefon: 0817563497
Przedszkole w Dysie
DYS 89
21-003 Ciecierzyn
telefon: 0817561314
Publiczne Przedszkole w Niemcach
LUBELSKA 182
21-025 NIEMCE
telefon: 0817561430
Szkoła Podstawowa
0000 121
21-003 Ciecierzyn
telefon: 0817561310
Szkoła Podstawowa Filialna w Rudce Kozłowieckiej
0 30B
21-025 Niemce
telefon: 0817561594
Szkoła Podstawowa im. Ireny Kosmowskiej w Krasieninie
. .
21-025 NIEMCE
telefon: 0817566464
Szkoła Podstawowa im. Lotników Polskich
DYS 89
21-003 Ciecierzyn
telefon: 0817561314
Szkoła Podstawowa w Jakubowicach
61
21-003 Ciecierzyn
telefon: 0815012121
Szkoła Podstawowa w Nasutowie
209A
21-025 Niemce
telefon: 0817566475
Szkoła Podstawowa w Niemcach
Szkolna 23
21-025 Niemce
telefon: 0817561594
Technikum Ogrodnicze dla Dorosłych
Różana 8
21-025 Niemce
telefon:
Technikum w Niemcach
Różana 8
21-025 Niemce
telefon:
Zespół Placówek Oświatowych
0000 121
21-003 Ciecierzyn
telefon: 0817561310
Zespół Placówek Oświatowych w Dysie
DYS 89
21-003 Ciecierzyn
telefon: 0817561314
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Niemcach
Różana 8
21-025 Niemce
telefon: 0817561478
Zespół Szkół w Krasieninie
. .
21-025 NIEMCE
telefon: 0817566464
Zespół Szkół w Niemcach
Szkolna 23
21-025 Niemce
telefon: 0817561594
Szkolnictwo.net | spis typów placówek | patroni szkolni | reklama w serwisie | kontakt
informacje o mundurkach szkolnych | narzędzia dla webmasterów | wallpapers
Szkolnictwo.net istnieje od sierpnia 2006 roku.